Adjectives Sifatlar
SIFATLAR / ADJECTIVES
Bir sıfat bir isim ya da zamiri niteleyen bir sözcüktür.Adjective'ler varlıkların renklerini ,biçimlerini ,durumlarını , miktar ve sayılarını , nasıl olduklarını belirtirler.
Sıfatlar genelde " being verb / linking verb " lerden sonra ve niteledikleri isim ve zamirlerden önce gelirler. What kind of , which one , how , how much ,how many gibi soruların yanıtını verirler.
 
Aşağıda sıfatlarla ilgili bazı özellikler verilmiştir :
1- Önlerine getirilek olumsuzluk veren ön eklerle ( prefix ) ,çoğu sıfat olumsuz hale getirilebilir .

un ön eki alan fiillere bazı örnekler :
happy
mutlu
necessary
gerekli
unhappy
mutsuz
unnecessary
gereksiz
clean
temiz
kind
nazik
unclean
pis
unkind
kaba

dis
ön eki alan fiillere bazı örnekler :
respectful
saygılı
honest
şerefli
disrespectful
saygısız
dishonest
şerefsiz
loyal
sadık
interested
ilgili
disloyal
sadakatsiz
disinterested
ilgisiz

in
ön eki alan fiillere bazı örnekler :
formal
resmi
direct
direk
informal
resmi olmayan
indirect
dolaylı
active
hareketli
expensive
pahalı
inactive
hareketsiz
inexpensive
ucuz

il ön eki alan fiillere bazı örnekler :
literate
tahsilli
logical
mantıklı
illiterate
tahsilsiz
illogical
mantıksız

im
ön eki alan fiillere bazı örnekler :
mortal
ölümlü
pratical
pratik
immortal
ölümsüz
impratical
elverişsiz
possible
mümkün
mobile
taşınır
impossible
imkansız
immobile
taşınmaz

ir
ön eki alan fiillere bazı örnekler :
regular
düzenli
responsible
sorumlu
irregular
düzensiz
irresponsible
sorumsuz
 

2- Fiilin sonuna - ing konmuş presen participle hali veya fiiliin 3. şekli olan past particible hali çoğunlukla bir sıfat ( adjective ) olarak kullanılabilir.

a - Fiilin present particible şekliyle ismi niteler :

Örnek ( example ) :
boilling water : kaynayan su

I need some boilling water to make tea.

b- Fiilin past particible şekliyle ismi etkiler :
Örnek ( example ) :
baked potato : pişmiş patates

Do you like baked potatos ?
 
3- Bazı sözcüklere eklenen son eklerle ( suffix ) adjective elde edriz.Bu son ekler isimleri ve fiilleri adjective yaparlar.

Örnekler ( examples ) :
to drink
içmek
life
hayat
drinkable
içilebilir
lifeless
cansız
care
özen
help
yardım
careful
dikkatli
helpful
yardım sever

No & Not
No bir sıfattır ve isimleri niteler.
Örnek ( example ) :
There were no books on the table.
I have no time to waste.

Not bir zarftır ve fiilleri niteler.
Örnek ( example ) :
She does not speak French.
Not many people work on Sundays.
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=