Mastar The infinitive and ing forms

THE INFINITIVE AND - ing FORMS / MASTAR


1- INFINITIVE ( Mastar )
Fiilin mastar hali infinitive'dir. Fiil önüne to alır.

a-
Belirli fiilllerden sonra infinitivite ( infinitive after certain verbs )
Bazı belirli fiillerden sonra sadece infinitive kullanılır.

to agree
anlaşmak
to promise
söz vermek
to arrange
düzenlemek
to hope
ümit etmek
to decide
karar vermek
to offer
teklif etmek
to plan
planlamak
to prepare
hazırlamak
to refuse
reddetmek
to seem
gözükmek
to volunter
gönüllü olmak
to manage
başarmak


Örnekler ( examples ) :
Marry agrred to sell her car.
I decided not to see him any more.
She refused to make a speech.
I hope to see you soon.
Marry offered to help with the dishes.
Helen promised to come early.
He managed to finish the job on time.
They plan to leave the house tonight.
Tom doesn't seem to understand me.

b-
Bazı belirli fiillerden sonra -ing veya infinitive kullanılabilir

to allow
izin vermek
to advise
tavsiye etmek
to dislike
sevmemek
to neglect
ihmal etmek
to hate
nefret etmek
to prefer
tercih etmek
to intend
niyet etmek
to remember
hatırlamak
to like
sevmek
to start
başlamak
can't stand
katlanamamak
can't bear
dayanamamak
to begin
başlamak
to continue
devam etmek


Örnekler ( examples ) :

to begin

She began to talk loudly.
She began talking loudly.

to continue

I will continue to take private lessons.
I will countinue taking private lessons.

2- -ing (Gerund )
Bir Gerun fiilin sonuna - ing eklenerek türetilir.Fiil isimleştirilmiş olur ve isim gibi görev yapar.Cümlede özne ya da nesne olarak kullanılabilir.
Örnek ( example ) :

to walk
yürümek
walking
yürüyüş , yürüme

 
Özne olarak kullanımı :
Walking is a good exercise.
Nesne olarak kullanımı :
I like walking.

a-
Belirli fiillerden sonra - ing ( gerund ). 8 Gerund after certain verbs )

to admit
itiraf etmek
to finish
bitirmek
to appreciate
takdir etmek
to imagine
hayal etmek
to remeber
hatırlamak
to avoid
sakınmak
to keep
tutmak
to resent
kızmak
to consider
dikkate almak
to miss
özelmek
to delay
geciktirmek
to postpone
ertelemek
to deny
inkar etmek
to practise
uygulamak
to stop
durmak
to discuss
tartışmak
to quite
bırakmak
to suggest
fikir vermek , önermek
to enjoy
hoşlanmak
to recall
hatırlamak


Örnekler ( examples ) :
The girl admitted stealing the money.
I consider living in the country.
He denied cheating on the exam.
I miss walking in the garden.

b-
- ing alan belirli deyimler ( some certain expressions taking - ing )

to give up
vazgeçmek , bırakmak
to be opposed to
karşı olmak
to look forward to
dört gözle beklemek , iple çekmek
to be interested in
ilgi duymak
to go on
devam etmek
to keep on
devam etmek
to be afraid of
birşeyden korkmak
to be bad / good at
bir şeyde kötü / iyi olmak

Örnekler ( examples ) :
We are looking forward to seeing you.
She is afraid of hurting Bob's feelings.
Ellen always keep on telling the same story.
I am interested in buying a car.
I am good at learning English.
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=