Comparisons Adjectives And Adverbs Karsilastirmalar
KARŞILAŞTIRMALAR ( COMPARISONS ) 
SIFATLARIN KARŞILAŞTIRMALARI
(Comparison of adjectives )
İngilizcede sıfatların karşılaştırılmalı olarak birbirinden üstünlük durumunu 3 bölümde inceleyebiliriz.
1- Positive form : Normal şekli
2- Comperative form : Karşılaştırma şekli
3- Superlative form : Üstünlük şekl

Sıfatlar yapı olarak üç şekilde bulunurlar :
1- Tek ve bazı iki heceli sıfatlar
2- Çok heceli sıfatlar
3- Düzensiz sıfatlar
 
1- Tek ve bazı iki heceli sıfatlar :
Tek ve bazı iki heceli sıfatların comperative durumunu elde etmek için sıfat sonuna ( - er ) eklenir.Superlative durumunu elde etmek için sıfat sonuna ( - est ) eklenir.

Örnek ( example ) :
Positive
Comperative
Superlative
young ( genç )
younger ( daha genç )
the youngest ( en genç )

2-
Çok heceli sıfatlar
Çok heceli sıfatların comperative durumunu elde etmek için sıfat önüne more getirilir.Superlative durumunu elde etmek için sıfat önüne the most getirilir.

Örnek ( example ) :
Positive
Comperative
Superlative
beautiful ( güzel )
more beautiful ( daha güzel )
the most beautiful ( en güzel )

3-
Düzensiz sıfatlar
Düzensiz sıfatların comperative ve superlative şekilleri de düzensizlik gösterir.

Örnek ( example ) :
Positive
Comperative
Superlative
good ( iyi )
better/ than ( -den daha iyi )
the best ( en iyi )
bad ( kötü )
worse
the worst
much ( fazla )
more
the most
many
more
the most
 

Birbirine eşit ,benzer ya da farklı olan şeyleri sıfat kullanarak birkaç şekilde karşılaştırabiliriz.
1- as + sıfat + as ( ......kadar.... )
Örnek ( example ) :
My car is as expensive as yours.

2- Çoğul / Tekil özne + linking verb + the same / similar / alike / different

Linking verb 'ler şunlardır:
a- " Verb to be " şekilleri : be, am , is ,are,was,were,been
b- Beş duyu fiilleri : feel , look, smell , sound , taste
c- Diğerleri : appear , become , get,go, remain , stay , turn , grow

Örnekler ( examples ) :
These cars are the same.
These cars look the same.
My car lokks the same as that one.
ZARFLARIN KARŞILAŞTIRILMALARI ( Comparison of adverbs )

Zarflar çok çeşitlidir.Bunlardan hareket ve tarz gösterenler zarfların karşılaştırması yapılabilir.
Hareket ve tarz bildiren bir zarf elde etmek için belirli sıfatların sonuna ( - ly ) eklenir.Ancak düzensiz sıfatlar değişikliğe uğramaz.

Örnek ( example ) :
 
Sıfat
Zamir
Düzenli sıfat :
quick (çabuk )
quickly ( çabukça )
Düzensiz sıfat :
fast ( hızlı )
fast

Tek ve bazı iki heceli zarfların comperative durumunu elde etmek için sıfat sonuna ( - er ) eklenir.Superlative durumunu elde etmek için sıfat sonuna ( - est ) eklenir.

Örnek ( example ) :
Ted drives faster than Bob.
Çok heceli zarfların comperative durumunu elde etmek için sıfat önüne more getirilir.Superlative durumunu elde etmek için sıfat önüne most getirilir.

Örnek ( example ) :
Mary dances more beautifully than her sister.
Düzensiz zarfların comperative ve superlative şekilleri de düzensizlik gösterir.

Örnek ( example ) :
Fred speaks well.
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=