Phrasal Verbs
Phrasal Verbs
 
A
ask out
invite on a date
rica etmek, davet etmek
ask over
invite to one's home
eve davet etmek
 
B
back up
give support
desteklemek
blow up
explode
patlamak
break down
stop working properly
bozulmak
break down
become mentally ill ruhen
yıkılmak
break off
end something
ilişiğini kesmek
bring about
cause to happen
neden olmak
bring back
recall
geri aramak
bring down
cause to fall
hata yapmak
 

 

 
C
call off
cancel something
iptal etmek
call on
visit
ziyaret etmek
carry on (with )
continue
devam etmek
carry over
postpone
ertelemek
catch up on
become up-to-date
yakalamak, yetişmek
check for
try to find
aramaya çalışmak
check into
investigate
araştırmak
check into
enter a hospital, hotel etc.
bir yere giriş yapmak
check out
leave a hotel, hospital
bir yerden ayrılmak
check on
make sure something is OK
kontrol etmek, emin olmak
clean up
tidy
temizlemek
come across
meet
tanışmak
come along
accompany someone
beraber gelmek
come by
obtain
bulmak
come down
with become ill from
hastalanmak
come into
inherit
miras almak
come out
be published
yayınlamak
cut in
interrupt
kesmek
cut out
stop an action
durdurma
cut up
cut into small pieces
küçük parçalara bölmek
 
D
do away
(with) abolish
durdurmak
do in
kill
öldürmek
do out
clean
temizlemek
do with need
want
ihtiyacı olmak , istemek
dress up
wear elegant clothes
resmi giyinmek
drop in
visit someone unexpectedly
beklenmedik ziyaret
 
F
fall back
retreat
geri çekilmek
fall for
fall in love with somebody
birine aşık olmak
fall off
decrease
azalmak
fall on
attack
saldırmak
fall out ( with )
quarrel
kavga etmek
 
G
get about
move around , spread
yayılmak
get away ( from )
escape , leave
kaçmak , terketmek
get along (with)
have a friendly relationship
arkadaş olmak
get sb down
depress
çökmek, depresyona girmek
give off
emit
çıkarmak
give back
return
geri dönmek
give up
stop ( a habit etc )
durmak
go for
attack
saldırmak
go down
with become ill
hastalanmak
go out
be extinguished
söndürmek
 
H
hold back
hesitate
tereddüt etmek
hold on
wait
beklemek
hold up
delay
ertelemek , geciktirmek
 
K
keep at sth
continue working on sth
çalışmaya devam etmek ( bir şey üzerinde )
keep away ( from )
stay away
uzakta durmak , uzakta kalmak
keep back
stay back
geride durmak , geride kalmak
keep sb/sth down
control
birini , birşeyi kontrol etmek
keep on
continue
devam etmek
 
L
let sb down
disappoint
hayal kırıklığına uğratmak
let on
reveal a secret
sırrını açmak, açıklamak
look after
take care of
önlem almak
look for
search for
araştırmak
look forward to
anticipate
beklemek , ummak
look into
investigate
araştırmak , incelemek
look over
inspect carefully
gözden geçirmek , göz atmak
 
M
make up
invent
icat etmek ,yaratmak
 
P
put away
put in the usual place
kenara koymak , biriktirmek
put down
suppress by force ,attribute to ,
bastırmak ,değer biçmek
put forward
propose
önermek, teklif etmek
put off
postpone
ertelemek
put on
switch on , increase(weight)
giyinmek , artmak ( kilo )
put out
extinguish söndürmek ,
tüketmek
 
R
run across
meet or find by chance
rastlamak , tesadüf etmek
run after
chase
kovalamak , peşinden koşmak
run away
with steal
çalmak
run out
of come to an end
sona ermek
 
S
set about
begin to do
yapmaya başlamak
set up
start a business
işe başlamak, işe koyulmak
stand by
remain loyal
sadık kalmak , yanında olmak
stand for
represent
göstermek , anlatmak
 
T
take after
look like
benzemek
take down
lenghen a garment, seperate to pieces
indirmek , parçalara ayırmak
take in
give accommodation
kalacak yer vermek
take for
identify sb or sth wrongly
sanmak , zannetmek
take off
remove clothes
üstünü çıkarmak
take to
like
hoşlanmak
turn away
refuse to let in
kovmak,defetmek
turn down
reduce volume
sesi azaltmak
turn in
go to
bed yatmak
turn off
switch off
kapamak
turn on
switch on
açmak
 
W
work on
be busy with
meşgul olmak
work out
find by resoning
problemi çözmek , halletmek
work up
develop
geliştirmek
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=