Adverbs Zarflar
ZARFLAR / ADVERBS
Tekrarlılık Gösteren Zarflar ( Adverbs of Frequency )
always
daima
sometimes
bazen
occasionally
ara sıra
usually
genellikle , umumiyetle
generally
genellikle
frequently
sık sık
seldom
nadiren
rarely
nadiren , seyrekçe

Örnekler ( examples ) :
We always eat breakfeast at home.
I seldom take a bus to school.
We are often at home after school.
He rarely drinks cola.
They usually go for a walk in the park.


Ever & Never

Ever : Hiç anlamında genellikle sorularda kullanılır.Yanıtlarda ise , olumsuz cümlelerde kullanılır.

Örnek ( example ) :
Do you ever watch TV in the morning ?

Never : Sadece yanıtlarda kullanılır ve " hiç / asla " gibi anlam verir, cümleyi olumsuz yapar.

Örnek ( example ) :
He is never lazy , but he is sometimes careless.

Still , Already , Yet

Still :" Halen / Hala " anlamında soru , olumlu ve olumsuz cümlelerde kullanılır.

Örnek ( example ) :
He still lives in İzmir.
Do you still study French with the same teacher ?
They still can't speak English.

Already :" Şu anda , Hali hazırda " anlamına gelen bu deyim genel olarak olumlu cümlelerde kullanılır.
Örnek ( example ) :
I have already seen her.
Yet :Soru ve olumsuz cümlelerde , cüümle sonuna getirilir ve "henüz , daha şu ana kadar " vbz. anlamlar verir.
Örnek ( example ) :
Haven't you set the table yet ?
I haven't driven your car yet.

Too , Any More , Very , Enough

Too :"Çok aşırı" anlamına gelen bu sözcük sıfatların önüne gelir ve anlamını niteler.Cümlede olumsuz bir anlam verir.

Örnek ( example ) :
The water is too cold.
The problem is too diffucult.

Any more :" Artık..." anlamı verir.Olumsuz cümlelerde cümle sonunda kullanılır.

Örnek ( example ) :
English isn't diffucult for me any more.

Very :" Çok " anlamına gelen bu kelime sıfatların önüne gelir ve anlamı niteler.Cümlelerde genellikle olumlu anlam verir.

Örnek ( example ) :
The water is very cold.

Enough :" Yeterli " anlamına gelen bu kelime sıfatlardan sonra konur ; cümlede olumlu bir anlam verir.

Örnek ( example ) :
The ice is thick enough for skating.
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=