BDeneme Yazili

Biyoloji 9 sınıf IDönem II Yazılı Soruları


LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI 9A SINIFI BİYOLOJİ DERSİ I DÖNEM II SINAV SORULARI
A Grubu

Adı Soyad: 14/01/2008
Sınıf / No:
Sorular

C vitamini eksikliğinde …… ……………denilen, ……………………… hastalığı oraya çıkar
Biyolojik reaksiyonlara girerek reaksiyonların hızını artıran biyolojik katalizörlere ………………… denir
Proteinleri oluşturan aminoasitler arasında ………………… bağı bulunur
Boşluğu uygun kelimeyle doldurunuz

(…) Enzimlerin etki ettiği maddelere substrat denir
(…) Potasyum eksikliğinde çocuklarda Raşitizm yetişkinlerde Osteomalazi hastalı ortaya çıkar
Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfi koyun

Aşağıdaki organik moleküllerden hangisinin hidrolizi ile aminoasit açığa çıkmaz?
Fibrinojen B) Miyozin C) Enzim D) Hemoglobin E) Glikojen

Aşağıdaki vitamin çeşitlerinden hangisi provitamin(ön vitamin) olarak vücuda alınıp karaciğerlerde esas vitamine dönüştürülür?
B1 B) A vitamini C) C vitamini D) K vitamini E) E vitamini

Beyin hücreleri enerji üretmek amacı ile öncelikle aşağıdaki moleküllerden hangisini oksijen(O2) kullanarak tüketir?
Aminoasit B) Glukoz C) Gliserin D) Yağ Asitleri E) Glikojen

Perhiz yapan bir hasta 125 disakkarit içeren reçel, 125 monosakkarit içeren polisakkarittik bir dilim ekmek ve 50 molekül yağ yemiştir Bu hastanın yediği yiyeceklerde toplam kaç ester bağ vardır
A) 250 B)399 C)249 D)199 E)150

Bir bitki hücresinde, belirli bir enzimin birim zamanda oluşturduğu ürün miktarı üzerine, aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur?
A)Enzim miktarı B)Ortam pH’sının C)Ortam sıcaklığının D)Sübstrat miktarının E)Hücre büyüklüğünün

Hayvansal hücrelerin sentezleyemeyip dışarıdan almak zorunda olduğu aminoasitlere hangi isimler verilmektedir?
Enzimler etki edeceği reaksiyonu (substratı) nasıl tanırlar?
E vitaminin vücuttaki görevi nedir?
Holo (bileşik) enzimlerin yapısına aktifleştirici olarak katılan vitaminlere ne ad verilir?

Not : 11, 12, 13, 14 soruları 10, diğer sorular 6 şar puandır Soruların doğru cevabına puan verilecektir
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz 10 dan sonraki soruların cevabını aşağıya yazınız
Kâğıdın ön yüzü yetmezse arka yüzden davam edebilirsiniz Süre 40 Dk


Başarılar Dilerim

Cevaplar


LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI 9A SINIFI BİYOLOJİ DERSİ I DÖNEM II SINAV SORULARI
B Grubu

Adı Soyad: 14/01/2008
Sınıf / No:
Sorular

B5 (Niyazin) eksikliğinde ……………………… denilen ………………… hastalığı ortaya çıkar
Yağ asidindeki karbon atomlarının arasında yalnız tekli bağ var ise böyle yağ asitlerine ………………………deni r
Enzimin en iyi çalışabildiği sıcaklığa ………………………… Denir
Boşluğu uygun kelimeyle doldurunuz
(…) Enzimler hücre dışında çalışamazlar
(…) B9 vitamini eksikliğinde ağız kenarında iltihaplanmalar ve çatlaklar oluşur
Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfi koyun

Yağlar arasında hangi bağ bulunur?
A) Glikozit bağı B) Petpit bağı C) Ester bağı D) Fosfadiester bağı E) Fosfat bağı

Aşağıdaki vitamin çeşitlerinden hangisi provitamin(ön vitamin) olarak vücuda alınıp deride esas vitamine dönüştürülür?
A)B1 B) K vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) E vitamini

Süt şekeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laktoz B) Fruktoz C) Sakkaroz D) Maltoz E) Glikoz

9) Perhiz yapan bir hasta 125 disakkarit içeren reçel, 125 monosakkarit içeren polisakkarittik bir dilim ekmek ve 50 molekül yağ yemiştir Bu hastanın yediği yiyeceklerde toplam kaç glikozit bağı vardır
A) 250 B)399 C)249 D)199 E)150

10) Enzim yapısına katılan molekül gruplarından hangilerini insan hücresi daima kendisi sentezler?
I Koenzim II Apoenzim III Kofaktör
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) 1,II ve III

11) pH değişikliği enzimlerin çalışmasını nasıl etkiler?
12) Uzun süre uçan göçmen kuşlarda neden karbonhidrat değil de yağ biriktirirler?
13) Dışarıdan provitamin şeklinde aldığımız vitaminler hangileridir? Nerde vücudun neresinde normal vitamine çevrilirler?
14) Holo (bileşik) enzimlerin yapısına aktifleştirici olarak katılan minerallere ne ad verilir?Not : 11, 12, 13, 14 soruları 10, diğer sorular 6 şar puandır Soruların doğru cevabına puan verilecektir
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz 10 dan sonraki soruların cevabını aşağıya yazınız
Kâğıdın ön yüzü yetmezse arka yüzden davam edebilirsiniz Süre 40 Dk


Başarılar Dilerim

Cevaplar

LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI 9B-9C SINIFLARI BİYOLOJİ DERSİ I DÖNEM II SINAVI
A Grubu


Adı Soyad: 16/01/2008
Sınıf / No:
Beklediğin Not: Sorular

Proteinlerin yapısında karbon, hidrojen ve oksijenden başka daima ……………………… bulunur
Hücrenin yapım, yıkım ve dönüşüm reaksiyonlarının hepsine birden …………………… adı verilir
Enzimler reaksiyonların ……………………… artırırlar
Boşluğu uygun kelimeyle doldurunuz

(…) Karbonhidratlar yapıcı-onarıcı olarak kullanılmazlar
(…) Linoleik asit ve palmitik asit bir doymamış yağ asidi örneğidir
Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfi koyun

6) Enzimlerin çalışması hızı, aşağıdaki faktörlerden hangisinden etkilenmez?
A)Ortamın asitliği B) Ortamın bazlığı C) Glikozun bulunması D) Su E) Enzim miktarı

7) Eksikliğinde kansızlık hastalığına neden olan vitamin hangisidir?
A) B1 vitamini B) B12 vitamini C) B2 vitamini D) B6 vitamini E) B5 vitamini

8) Hayvansal hücreler; I Provitamin A II Glukoz III Protein IV Enzim
moleküllerinden hangilerini değiştirmeden doğrudan hücre içerisine alınabilir
A) Yalnız III B)I ve II C) III ve IV D) I ve IV E) Yalnız II

9) Proteinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Gerekirse enerji vericidirler B) Yapıcı-onarıcıdırlar C) Enzimlerin yapısına katılırlar
D) Hücre çeperinin yapısına katılırlar E) Hücre zarının yapısına katılırlar

10) Aşağıdaki moleküllerden hangisindeki bağ diğerlerinden farklıdır?
Glikojen B Selüloz C) Maltoz D) Fibrinojen E) Nişasta

11) Proteinlerin görevlerinde dört tanesini yazınız?
12) 120 molekül dissakkariti ve 32 molekül yağ molekülünü parçalamak için kaç molekül su ihtiyacımız vardır?
13) A vitaminin vücuttaki görevi nedir?
14) Doğada kaç çeşit aminoasit vardır? İnsan vücudunda kaç tanesi sentezlenemez?

Not : 11, 12, 13, 14 soruları 10, diğer sorular 6’şar puandır Soruların doğru cevabına puan verilecektir
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz 10’dan sonraki soruların cevabını aşağıya yazınız
Kâğıdın ön yüzü yetmezse arka yüzden davam edebilirsiniz Süre 40 Dk


Başarılar Dilerim

Cevaplar
LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI 9B-9C SINIFLARI BİYOLOJİ DERSİ I DÖNEM II SINAVI
B Grubu


Adı Soyad: 16/01/2008
Sınıf / No:
Beklediğin Not: Sorular

Aminoasitlerin asit özellik gösteren grubu …………………………… dur
Enzimler reaksiyonların ………………………………… düşürürler
Vitaminler ……………………………… üretiminde kullanılmazlar
Boşluğu uygun kelimeyle doldurunuz

(…) Karbonhidratlar düzenleyici olarak da görev alırlar
(…) C vitamini bağ dokunun kollegen liflerinin üretiminde görev alırlar
Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfi koyun

Enzimlerin çalışması hızı, aşağıdaki faktörlerden hangisinden etkilenmez?
Sıcaklık B) pH C) Subtrat yüzeyi D) Substar miktarı E) Aktivasyon enerjisi

Proteinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Gerekirse enerji vericidirler B) Enzimlerin yapısına katılırlar C) Yapıcı-onarıcıdırlar
D) Kanın pıhtılaşmasında görev alırlar E) Hücre çeperinin yapısına katılırlar

Eksikliğinde pellegra hastalığı çıkan vitamin hangisidir?
A) B1 vitamini B) B2 vitamini C) B5 vitamini D) B6 vitamini E) B9 vitamini

Bir çocuk dedesinden 200 disakkarittik bir şeker ve babaannesinden 150 monosakkaritlik bir polisakkarit olan dondurma alır Çocuk bu tatlıları tamamen sindirdiğinde toplam kaç Glikozit bağ parçalanmış olur
A) 249 B)251 C)300 D)351 E)349

İnsan aşağıdaki maddelerden hangisinin sentezini yapamaz?
A) Temel aminoasitlerin B) Enzimlerin C) Glikojenin D) Yağların E) Proteinlerin

Suyun görevlerinden dört tanesini yazınız
Proteinlerin bir birlerinden farklı olmalarının sebepleri nelerdir?
Yağda ve suda çözünen vücutta nerede depolanırlar?
C vitaminin vücuttaki görevi nedir?


Not : 11, 12, 13, 14 soruları 10, diğer sorular 6 şar puandır Soruların doğru cevabına puan verilecektir
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz 10 dan sonraki soruların cevabını aşağıya yazınız
Kâğıdın ön yüzü yetmezse arka yüzden davam edebilirsiniz Süre 40 DkBaşarılar Dilerim

Cevaplar
LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI 9D-9E SINIFLARI BİYOLOJİ DERSİ I DÖNEM II SINAVI
A Grubu

Adı Soyadı: 17/01/2008
Sınıf / No:
Kaç Bekliyorsun:
Sorular

Aminoasitlerin bazik özellik gösteren gruba …………………………… denir
Enzimler girdikleri reaksiyon(tepkimeler) dan ……………………… çıkarlar
Beriberi hastalığı …………………… vitamininin eksikliğinden dolayı oluşur
Boşluğu uygun kelimeyle doldurunuz

(…) Büyük moleküllerin suyla reaksiyona girerek daha küçük moleküllere parçalanmasına dehidrasyon denir
(…) Zor durumda kalınırsa vitaminlerden enerji üretilebilir
(…) Enzimler başlamamış bir reaksiyonu başlatamazlar
Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfi koyun

I Fruktoz II Nişasta III Maltoz IV Protein V Galaktoz?
Yukarıdaki verilen organik molekülerin hangisi yada hangilerinin hidrolizi sonunda glikoz oluşur?
A) I - V B) II - III C) Yalnız IV D) I - II E) II - V

Doku ve organ bağışlarının başarılı olması aşağıdakilerden hangisinin benzerliğine bağlıdır?
A) Cinsiyet B) Dış görünüş C) Vitaminlerin D) Proteinlerin E) Yağ moleküllerinin

Aşağıdaki olaylardan hangisinin sürekli artışı bitkisel hücrede enzim reaksiyonlarının hızını azaltır?
A) Enzim miktarı B) Işık miktarı C) Sıcaklık derecesi D) Substrat miktarı E) Su miktarı

Eksikliğinde iskorbüt hastalığı ortaya çıkan vitamin hangisidir?
A) A vitamini B) B1 vitamin C) C vitamini D) D vitamini E) E vitamini

A vitaminin vücuttaki görevi nelerdir?
30 molekül yağı ve 20 aminoastitten oluşan bir proteini tamamen hidroliz edebilmek için kaç molekül su gerekir?
Subsratın sabit olduğu, enzimin sürekli artırıldığı bir reaksiyonda reaksiyonun hızını gösteren grafiği çiziniz
Vücudumuzda önemli görevleri yerine getiren minerallerin görevlerden dört tanesini yazınız?

Not : 11, 12, 13, 14 soruları 10, diğer sorular 6 şar puandır Soruların doğru cevabına puan verilecektir
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz 10 dan sonraki soruların cevabını aşağıya yazınız
Kâğıdın ön yüzü yetmezse arka yüzden davam edebilirsiniz Süre 40 dk


Başarılar Dilerim

Cevaplar
LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI 9D-9E SINIFLARI BİYOLOJİ DERSİ I DÖNEM IISINAVI
B Grubu

Adı Soyadı: 17/01/2008
Sınıf / No:
Kaç Bekliyorsun:
Sorular

Aminoasitlerin bir birinden farklı olmasının sebebi …………………… grup adı verilen grubun değişmesinden kaynaklanmaktadır
Proteinler sentezlenirken, proteinin şifresi …………… dan alınır
Proteinlerin arasındaki peptit bağlarının koparak kokuşmasına ……………………… denir
Boşluğu uygun kelimeyle doldurunuz

(…) Enzimler sıcaklıktan etkilenmezler
(…) Vitaminler ısı, ışık ve ağır metallerde hemence bozulurlar
(…) Gliserol 3 molekül yağ asitleriyle fosfat bağları ile bağlanarak nötr yağı(tregliseritleri) oluştururlar
Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfi koyun

Aşağıdakilerden hangisi canlının kalıtsal bilgisine göre sentezlenen moleküldür?
Glikojen B) Enzim C) Yağ D) Aminoasit E) Vitamin

I Protein II Maltoz III Yağ IV Nişasta
Moleküllerinden hangilerinin yıkım ürünleri asit ayracının rengini değiştirmez
A) I B) II C) I ve II D) II ve IV E) II, III ve IV

Canlılarda bulunan, I Selüloz II Nişasta III Glikojen polisakkaritlerden hangileri yapısal polisakkarittir?
A)I B) II C) III D) I ve II E) II ve III

10) Organik bileşik olmasına rağmen, aşağıdakilerden hangisi canlı hücrede enerji kaynağı olarak kullanılmaz
A) Glikoz B) Vitamin C) Yağ asiti D) Gliserol E) Protein

11) E vitaminin görevi nedir
12) Vücudumuzda önemli görevleri yerine getiren proteinin bu görevlerden dört tanesini yazınız?
13) Bir polipeptit yapısında 18 peptit bağı varsa bu molekülün sentezi sırasında kaç molekül aminoast kullanılmıştır?
14) Bir enzimler neden birden çok reaksiyona etki edemez?

Not : 11, 12, 13, 14 soruları 10, diğer sorular 6 şar puandır Soruların doğru cevabına puan verilecektir
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz 10 dan sonraki soruların cevabını aşağıya yazınız
Kâğıdın ön yüzü yetmezse arka yüzden davam edebilirsiniz Süre 40 dk


Başarılar Dilerim

Cevaplar

Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=